کاملترین لیست خطای مودم( توضیح 800 خطا)

600- اگر سیستم در حال شماره گیری باشد و دوباره شماره گیری نمائید این خطا نمایش داده میشود.
601- راه انداز
Port بی اعتبار می باشد.
602-
Port هم اکنون باز میباشد و برای بسته شدن آن باید کامپیوتر را مجدّداً راه اندازی کرد.
603- بافر شماره گیری ، بیش از حد کوچک است.
604- اطلاعات نادرستی مشخص شده است.
605- نمی تواند اطلاعات
Port را تعیین کند.
606-
Port شناسائی نمی شود.
607- ثبت وقایع مربوط به مودم بی اعتبار میباشد.
608- راه انداز مودم نصب نشده.
609- راه انداز مودم شناسائی نشده .
610- بافر ندارد .
611- اطلاعات مسیر یابی غیر قابل دسترسی می باشد .
612- مسیر درست را نمی تواند پیداکند.
613-نرخ فشرده سازی بی اعتبار برای داده ها انتخاب شده.
614- سر ریزی بافر.
615-
Port پیدا نشده .
616- یک درخواست نا همزمان در جریان می باشد.
617-
Port یا دست گاه هم اکنون قطع می باشد.
618-
Port باز نمی شود . (این خطا وقتی رخ می دهد که یک برنامه از Port استفاده کند.)
619-
Port قطع می باشد. (این خطا وقتی رخ می دهد که یک برنامه از Port استفاده کند.)
620- هیچ نقطه ی پایانی وجود ندارد .
621- نمی تواند فایل دفترچه ی راهنما ی تلفن را باز نماید.
622- فایل دفترچه ی تلفن را نمی تواند بار گزاری کند.
623- نمی تواند ورودی دفتر راهنمای تلفن را بیابد.
624-نمی توان روی فایل دفتر راهنمای تلفن نوشت.
625- اطلاعات بی اساسی در دفتر راهنمای تلفن مشاهده می شود .
626- رشته را نمی تواند بار گزاری کند.
627-کلید را نمی تواند پیدا کند.
628-
Port قطع شده.
629-
Port به وسیله ی دستگاه راه دور قطع می شود.(سازگار نبودن برنامه ی راه انداز مودم با برنامه ی ارتباطی).
630-
Port به دلیل از کار افتادگی سخت افزار قطع می باشد.
631-
Portتوسط کاربر قطع شده .
632- اندازه ی ساختار داده اشتباه می باشد.
633-
Port هم اکنون مورد استفاده می باشد و برای Remote AccessDial-up پیکر بندی نشده.(راه انداز درستی بر روی مودم نصب نشده).
634- نمی تواند کامپیوتر شما را روی شبکه راه دور ثبت نماید .
635- خطا مشخص نشده.
636- دستگاه اشتباهی به
Port بسته شده است .
637- رشته ( (
Stringنمی تواند تغییر یابد.
638- زمان درخواست به پایان رسیده.
639- شبکه ی نا همزمان قابل دسترسی نیست.
640- خطای
NetBIOS رخ داده.
641- سرور نمیتواند منابع
NetBIOS مورد نیاز برای پشتیبانی سرویس گیرنده را در اختیار بگیرد.
642- یکی از اسامی
NetBIOS شما هم اکنون روی شبکه ی راه دور ثبت می گردد.( دو کامپیوتر می خواهند با یک نام وارد شوند.)
643-
Dial-up adaptor در قسمت Network ویندوز وجود ندارد.
644- شما
Popus پیغام شبکه را دریافت نخواهید کرد.
645-
Authentication داخلی اشکال پیدا کرده.
646-
Account در این موقع روز امکان log on وجود ندارد.
647- حساب قطع میباشد .
648- اعتبار
Password تمام شده .
649- حساب اجازه ی دستیابی راه دور (
Remote Access) را ندارد.(به نام کلمه ی عبور اجازه ی Dial-up داده نشده است.)
650- سرور
Remote Accessپاسخ نمیدهد.
651- مودم شما یا سایر دستگاههای اتصال دهنده خطائی را گزارش کرده است.(اشکال پیش آمده از مودم شماست.)
652- پاسخ نا مشخصی از دستگاه در یافت می شود.
653-
Macro (دستور العمل کلان) .ماکرو خاسته شده توسط راه انداز در لیست فایل .INF موجود نمی باشد.
654-یک فرمان یا یک پاسخ در قسمت .
INF دستگاه به ماکرو نامشخص اشاره می کند .
655- (پیغام) در فایل .
INF دستگاه مشاهده نمی شود.
656- دستور العمل (ماکرو
Default Off ) در فایل .INF دستگاه شامل یک دستور العمل نا مشخص می باشد.
657-فایل .
INF دستگاه نمی تواند باز شود.
658- اسم دستگاه در فایل .
INF دستگاه یا در فایل INI. رسانه بیش از حد طولانی میباشد.
659- فایل
INI. رسانه به نام نا شناخته ی یک دستگاه اشاره می کند.
660- فایل
INI. رسانه برای این فرمان پاسخی ندارد.
661- فایل .
INF دستگاه فرمان را از دست داده است.
662- تلاش برای قرار دادن یک ماکرو لیست نشده در قسمت فایل .
INF دستگاه صورت نگرفته است.
663- فایل
INI. رسانه به نوع نا شناخته ی یک دستگاه اشاره می کند.
664- نمی تواند به حافظه اختصاص دهد.
665-
Port برای Remote Access پیکر بندی نشده.
666- مودم شما یا سایر دستگاههای اتصال دهنده در حال حاضر کار نمی کنند.
667- فایل
INI. رسانه را نمی تواند بخواند.
668- اتصال از بین رفته است.
669- پارامتر بکار گرفته شده در فایل
INI. رسانه بی اعتبار میباشد.
670- نمی تواند نام بخش را از روی فایل
INI. رسانه بخواند.
671- نمی تواند نوع دستگاه را از روی فایل
INI. رسانه بخواند.
672- نمی تواند نام دستگاه را از روی فایل
INI. رسانه بخواند.
673- نمی تواند کاربر را از روی فایل
INI. رسانه بخواند.
674- نمی تواند بیشترین حد اتصال
BPS را از روی فایل INI. رسانه بخواند.
675- نمی تواند بیشترین حد
BPS را از روی فایل INI. رسانه بخواند.
676- خط اشغال می باشد.(رایج ترین خطا است و البته با توجه به تجربه ی من این خطا زمانی که راه انداز مودم به درستی نصب نشده باشد هم رخ میدهد .پس با برخورد با این خطا نگران نباشید.
677- شخص بجای مودم پاسخ میدهد.
678- پاسخی وجود ندارد.
679- نمی تواند عامل را پیدا کند.
680-خط تلفن وصل نیست .
681- یک خطای کلی توسّط دستگاه گزارش داده میشود.
682-
Writing sectionName دچار مشکل شده.
683-
Writing device name با مشکل مواجه است.
684-
device name .684 writing با مشکل رو به رو می باشد .
685-
Writingmaxconnectbps با مشکل رو به رو می باشد .
686-
Writing maxcarrierBPS با مشکل رو به رو می باشد .
687-
user writing با مشکل رو به رو می باشد .
688-
Default Off Writing با مشکل رو به رو می باشد .
689-
Reading Default Off با مشکل رو به رو می باشد .
690- فایل
INI. رسانه خالی است.
691- دسترسی صورت نمی گیرد زیرا نام و کلمه ی عبور روی دومین بی اعتبار است.
692- سخت افزار در درگاه یا دستگاه های متصل شده از کار افتاده است .
693-
Binary macro با مشکل رو به رو می باشد .
694- خطای
DCB یافت نشد.
695- ماشین های گفتگو آماده نیستند.
696- راه اندازی ماشین های گفتگو با مشکل رو به رو می باشد .
697 –
Partial response Looping با مشکل رو به رو می باشد .
698- پاسخ نام کلیدی در فایل .
INF دستگاه در فرمت مورد نظر نمی باشد.
699- پاسخ دستگاه باعث سر ریزی بافر شده است.
700- فرمان متصل به فایل .
INF دستگاه بیش از حد طولانی می باشد.
701- دستگاه به یک میزان
BPS پشتیبانی نشده توسط گرداننده .COM تغییر میابد.
702- پاسخ دستگاه زمانی در یافت می گردد که هیچ کس انظار ندارد.
703- در فعّالیت کنونی مشکلی ایجاد شده.
704- شماره ی
callback اشتباه است.
705- مشکل
invalid auth state .
706

/ 0 نظر / 31 بازدید